IAESTE

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

Zahraničná stáž

Vycestuj na odbornú prax do zahraničia

Máme pokryté všetky technické odbory

IAESTE Dni Príležitostí

Navštív naše kariérne veľtrhy

2x ročne v Bratislave, Košiciach a Žiline

Členstvo

Pomôž nám organizovať projekty pre svojich spolužiakov

Získaš prax, soft-skills a priateľov na celý život

Absolvovanie odbornej stáže

v zahraničných spoločnostiach alebo v akademických inštitúciách rozširuje študentom ich odborné a jazykové znalosti, taktiež získavajú priateľov, kontakty a skúsenosti, ktoré neskôr využijú vo svojom zamestnaní.

Naše projekty sú v mnohých smeroch jedinečné

a častokrát „súperíme“ s profesionálnymi poskytovateľmi podobných služieb i keď sme „len“ študenti vysokých škôl bez potrebnej praxe a odboru. Ponúkame ti možnosť zapojiť sa do aktivít našej organizácie. 

Instagram IAESTE Slovakia

PARTNERI IAESTE